Jaka będziesz, nowa dzielnico? Lata sześćdziesiąte, Wrocław-Południe i marzenia o wieżowcach [w:] Czyj sen Wrocław śni? Od Wilhelmstadt do Centrum Południowego
pod red. Agnieszki Zabłockiej-Kos, Adama Pacholaka i Aleksandry Podlejskiej
Wrocław 2023, s. 293-314

Jest chemia? Wrocławskie budynki uniwersyteckie po 1945 roku
“Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”
tom 84 (2022), s. 173-207

Pytania i konkrety: dolnośląska architektura przemysłowa po 1945 roku
“Quart. Kwartalnik Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”
nr 3 (2022), s. 3-33
wersja polska i angielska
Notes and concrete points: Lower Silesian industrial architecture after 1945. Summary

Wrocławska rotunda Panoramy Racławickiej: historia, koncepcja i forma
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”
nr 4 (2020), s. 105-135

Funkcja, forma, adaptacja: przemysłowe dziedzictwo architektoniczne powiązane z produkcją mąki i chleba [w:] "Głodnemu chleb na myśli": o znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska
pod red. Joanny Nowosielskiej-Sobel, Grzegorza Straucholda, Rafała Nowakowskiego
Kraków 2020, s. 211-236

Rotunda of The Panorama of the Battle of Racławice. The Racławice Panorama –
Branch of the National Museum in Wrocław,
Wrocław 2019

l  Całe morze budowania. Wrocławska architektura 1956-1970
wydawca: Muzeum Architektury we Wrocławiu
Wrocław 2018

Rotunda "Panoramy Racławickiej": Panorama Racławicka
- Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

wydawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Wrocław 2018

l   Adriana Merta-Staszczak, Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989
„Rocznik Ziem Zachodnich“ nr 2 (2018), s. 692-695 [recenzja]

Między motywem a działaniem: ziemniak w sztukach wizualnych
[w:]"Jabłka zaś ziemne, a po teraźniejszemu kartofle":
znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym
uwzględnieniem Dolnego Śląska w kontekście historii i teraźniejszości

pod red. Joanny Nowosielskiej-Sobel, Grzegorza Straucholda, Rafała Nowakowskiego
Kraków 2018, s. 377-385

Najważniejsze przemiany urbanistyczne i architektoniczne po 1945 roku
[w:]Śląsk. Z. 13, Wrocław, pod red. Rafała Eysymontta i Mateusza Golińskiego
(tekst i mapa, współautor: Grzegorz Strauchold)
Wrocław 2017, s. 25-30

l   Osiedle idealne czy peryferyjne siedlisko? Okoliczności powstania
i analiza założenia przestrzenno-architektonicznego wrocławskich Kuźnik

„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” nr 76 (2016), s. 249-290

l   A time of construction: Wrocław architecture in the years 1945-1989
[w:] Wrocław 1945-2016
pod red. Wojciecha Kucharskiego
Wrocław 2016, s. 166-171 (także w wersji polskiej)

l   Rekonstrukcje: odbudowa po wojnie
[w:] Wrocław i Berlin: historia wzajemnych oddziaływań
pod red. Mateusza Hartwiga i Uwe Rady, Berlin 2016
s. 56-62 [wersja niemiecka: Wiederaufbau nach dem Krieg
[in:] Berlin und Breslau: ein Bezehungsgeschichte
bearb. Mateusz Hartwig und Uwe Rada, Berlin 2016, S. 57-64]

l   Kliniki weterynaryjne Uniwersytetu Przyrodniczego
– zielona enklawa nauki przy pl. Grunwaldzkim

[w:] Nauka w powojennym Wrocławiu 1945-2015.
W 70. rocznicę powstania polskiego środowiska naukowego we Wrocławiu

pod red. Wojciecha Kucharskiego, Katarzyny Bock-Matuszyk i Grzegorza Straucholda
Wrocław 2015, s. 521-530

l   Elektrownia wodna północ i elektrownia wodna południe
[w:] Katalog Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DOFA
Wrocław 2014, s. 78-79

l   Nowe Stare Miasto – słońce, zieleń i modernizm dla wszystkich
„Biuro. BWA Wrocław”, nr 1 (2013), s. 22-31

l   Pikselizacja przestrzeni
„Architektura i Biznes”, nr 6 (2013), s. 54-65

l   Anna i Jerzy Tarnawscy. Stare Miasto, elektronika i high-tech
[w:] Katalog Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DOFA
Wrocław 2012, s. 52-55

l   Leksykon Architektury Wrocławia, Wrocław 2011
(hasła dotyczące powojennego modernizmu we Wrocławiu)

l   Wrocławska architektura w latach 1945-1989, [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy
pod red. Wojciecha Kucharskiego i Grzegorza Straucholda
Wrocław 2011, s. 361-371

l   Nowa Biblia – postulaty Karty Ateńskiej a wrocławskie osiedla z lat 1956-1970
[w:] Trwałość, użyteczność, piękno. Architektura XX wieku w Polsce
pod red. Agnieszki Zabłockiej-Kos
Wrocław 2011, s. 103-108

Die „Gartenstadt Carlowitz” in Breslau (Wrocław)
– ehrgeizige Pläne und umstrittene Ergebnisse

[w:] Stadtfluchten. Ucieczki z miasta
pod red. Małgorzaty Omilanowskiej i Beate Störtkuhl
Warszawa 2011, s. 273-282

l   „Niejako w cieniu...” - powojenna zabudowa Przedmieścia Mikołajskiego
[w:] Przedmieście Mikołajskie we Wrocławiu
pod red. Haliny Okólskiej
Wrocław 2011, s. 209-217

l   Wrocław, który nie powstał. Powojenne wizje kontra siermiężna rzeczywistość
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”
nr 3 (2010), s. 383-392

l   Ocalić od zapomnienia – wrocławska architektura w latach 1945-1989
„Rocznik Wrocławski”, nr 11 (2009), s. 29-37

l   Wrocław po oblężeniu – zniszczenia i pierwsze lata odbudowy
[w:] Festung Breslau 1945. Historia i pamięć
pod red. Tomasza Głowińskiego
Wrocław 2009, s. 65-72

Die Piastenstadt Wrocław: Wiederaufbau und architektonische Gestaltung 1945-1989
[w:] Das Bild von Breslau/Wrocław im Laufe der Geschichte
pod red. Jana Harasimowicza
Wien 2008, s.  71-82

l   Kościół, klasztor i szpital sióstr elżbietanek w zbiorach Archiwum Budowlanego we Wrocławiu
[w:] Dzieje Parafii Świętej Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu
pod red. Rościsława Żerelika i Jarosława Maliniaka
Wrocław 2008, s.203-223

l   Raša – miasto, którego nie ma
“Autoportret”, nr 22 (2008), s. 68-71

l   Poszukiwanie formy – trzy pomysły na kino »Warszawa« we Wrocławiu
[w:] Wrocław będzie miastem filmowym...Z dziejów kina w stolicy Dolnego Śląska
pod red. Andrzeja Dębskiego i Marka Zybury
Wrocław 2008, s. 201-212

l   Belmondo kontra Niemeyer, czyli po co w filmie architektura
[w:] Ars in Artibus. Recepcja sztuk plastycznych w literaturze, muzyce i filmie
pod red. Anny Jezierskiej i Danuty Maciejewskiej
Warszawa 2008, s. 257-264

l   Wyjaśnianie miasta, czyli rozwój architektury i urbanistyki Poznania w XX wieku
„Dzieła i Interpretacje” , nr 11 (2008), s. 125-131

Subjektivní historie polské architektury 1918-1989, „Era 21”
nr 6 (2007), s. 60-62 (współautorka: Monika Rutkowska)

l   Wrocławski pomysł na miasto-ogród: jeden inwestor, dwóch architektów i oaza zieleni
„Rocznik Wrocławski”, nr 10 (2006), s. 103-126

l   Stawianie dekoracji, czyli miejska realność
„Format”, nr 3 (2005), s. 3-4

Jak zbudować miasto-ogród, czyli o wcieleniach pewnej utopii
„Autoportret”, nr 2 (2004), s.16-19

l  Redakcja merytoryczna i tłumaczenie książki Konstanze Beelitz i Niclasa Förstera
Breslau. Wrocław. Die Architektur der Moderne
(wydanie polskie: Breslau. Wrocław.Przewodnik po architekturze modernistycznej)
Wrocław 2006 (wydawnictwa Via Nova i Wasmuth Verlag)©2023 Agata Gabiś
                                   ︎ Index