Całe morze budowania.
Wrocławska architektura 1956-1970.
book by Agata Gabiś

Designed by Marian Misiak, Olaf Schindler
Contemporary photography Anna Morgowicz
Published by Museum Of Architecture
Wrocław, Poland, 2019“Rotunda” book by Agata Gabiś

Designed by Marian Misiak, Olaf Schindler
Photography Nicolas Grospierre, Anna Morgowicz 
Published by National Museum
Wrocław
, Poland, 2018Jaka będziesz, nowa dzielnico? Lata sześćdziesiąte, Wrocław-Południe i marzenia o wieżowcach [w:] Czyj sen Wrocław śni? Od Wilhelmstadt do Centrum Południowego
pod red. Agnieszki Zabłockiej-Kos, Adama Pacholaka i Aleksandry Podlejskiej
Wrocław 2023, s. 293-314

Jest chemia? Wrocławskie budynki uniwersyteckie po 1945 roku
“Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”
tom 84 (2022), s. 173-207

Pytania i konkrety: dolnośląska architektura przemysłowa po 1945 roku
“Quart. Kwartalnik Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego”
nr 3 (2022), s. 3-33
wersja polska i angielska
Notes and concrete points: Lower Silesian industrial architecture after 1945. Summary

Wrocławska rotunda Panoramy Racławickiej: historia, koncepcja i forma
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”
nr 4 (2020), s. 105-135

Funkcja, forma, adaptacja: przemysłowe dziedzictwo architektoniczne powiązane z produkcją mąki i chleba [w:] "Głodnemu chleb na myśli": o znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska
pod red. Joanny Nowosielskiej-Sobel, Grzegorza Straucholda, Rafała Nowakowskiego
Kraków 2020, s. 211-236

Rotunda of The Panorama of the Battle of Racławice. The Racławice Panorama –
Branch of the National Museum in Wrocław,
Wrocław 2019

l  Całe morze budowania. Wrocławska architektura 1956-1970
wydawca: Muzeum Architektury we Wrocławiu
Wrocław 2018

Rotunda "Panoramy Racławickiej": Panorama Racławicka
- Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu

wydawca: Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Wrocław 2018

l   Adriana Merta-Staszczak, Niechciane dziedzictwo. Nieruchomości zabytkowe na Dolnym Śląsku w latach 1945-1989
„Rocznik Ziem Zachodnich“ nr 2 (2018), s. 692-695 [recenzja]

Między motywem a działaniem: ziemniak w sztukach wizualnych
[w:]"Jabłka zaś ziemne, a po teraźniejszemu kartofle":
znaczenie ziemniaka w Europie i na ziemiach polskich ze szczególnym
uwzględnieniem Dolnego Śląska w kontekście historii i teraźniejszości

pod red. Joanny Nowosielskiej-Sobel, Grzegorza Straucholda, Rafała Nowakowskiego
Kraków 2018, s. 377-385

Najważniejsze przemiany urbanistyczne i architektoniczne po 1945 roku
[w:]Śląsk. Z. 13, Wrocław, pod red. Rafała Eysymontta i Mateusza Golińskiego
(tekst i mapa, współautor: Grzegorz Strauchold)
Wrocław 2017, s. 25-30

l   Osiedle idealne czy peryferyjne siedlisko? Okoliczności powstania
i analiza założenia przestrzenno-architektonicznego wrocławskich Kuźnik

„Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” nr 76 (2016), s. 249-290

l   A time of construction: Wrocław architecture in the years 1945-1989
[w:] Wrocław 1945-2016
pod red. Wojciecha Kucharskiego
Wrocław 2016, s. 166-171 (także w wersji polskiej)

l   Rekonstrukcje: odbudowa po wojnie
[w:] Wrocław i Berlin: historia wzajemnych oddziaływań
pod red. Mateusza Hartwiga i Uwe Rady, Berlin 2016
s. 56-62 [wersja niemiecka: Wiederaufbau nach dem Krieg
[in:] Berlin und Breslau: ein Bezehungsgeschichte
bearb. Mateusz Hartwig und Uwe Rada, Berlin 2016, S. 57-64]

l   Kliniki weterynaryjne Uniwersytetu Przyrodniczego
– zielona enklawa nauki przy pl. Grunwaldzkim

[w:] Nauka w powojennym Wrocławiu 1945-2015.
W 70. rocznicę powstania polskiego środowiska naukowego we Wrocławiu

pod red. Wojciecha Kucharskiego, Katarzyny Bock-Matuszyk i Grzegorza Straucholda
Wrocław 2015, s. 521-530

l   Elektrownia wodna północ i elektrownia wodna południe
[w:] Katalog Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DOFA
Wrocław 2014, s. 78-79

l   Nowe Stare Miasto – słońce, zieleń i modernizm dla wszystkich
„Biuro. BWA Wrocław”, nr 1 (2013), s. 22-31

l   Pikselizacja przestrzeni
„Architektura i Biznes”, nr 6 (2013), s. 54-65

l   Anna i Jerzy Tarnawscy. Stare Miasto, elektronika i high-tech
[w:] Katalog Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DOFA
Wrocław 2012, s. 52-55

l   Leksykon Architektury Wrocławia, Wrocław 2011
(hasła dotyczące powojennego modernizmu we Wrocławiu)

l   Wrocławska architektura w latach 1945-1989, [w:] Ziemie Zachodnie – historia i perspektywy
pod red. Wojciecha Kucharskiego i Grzegorza Straucholda
Wrocław 2011, s. 361-371

l   Nowa Biblia – postulaty Karty Ateńskiej a wrocławskie osiedla z lat 1956-1970
[w:] Trwałość, użyteczność, piękno. Architektura XX wieku w Polsce
pod red. Agnieszki Zabłockiej-Kos
Wrocław 2011, s. 103-108

Die „Gartenstadt Carlowitz” in Breslau (Wrocław)
– ehrgeizige Pläne und umstrittene Ergebnisse

[w:] Stadtfluchten. Ucieczki z miasta
pod red. Małgorzaty Omilanowskiej i Beate Störtkuhl
Warszawa 2011, s. 273-282

l   „Niejako w cieniu...” - powojenna zabudowa Przedmieścia Mikołajskiego
[w:] Przedmieście Mikołajskie we Wrocławiu
pod red. Haliny Okólskiej
Wrocław 2011, s. 209-217

l   Wrocław, który nie powstał. Powojenne wizje kontra siermiężna rzeczywistość
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”
nr 3 (2010), s. 383-392

l   Ocalić od zapomnienia – wrocławska architektura w latach 1945-1989
„Rocznik Wrocławski”, nr 11 (2009), s. 29-37

l   Wrocław po oblężeniu – zniszczenia i pierwsze lata odbudowy
[w:] Festung Breslau 1945. Historia i pamięć
pod red. Tomasza Głowińskiego
Wrocław 2009, s. 65-72

Die Piastenstadt Wrocław: Wiederaufbau und architektonische Gestaltung 1945-1989
[w:] Das Bild von Breslau/Wrocław im Laufe der Geschichte
pod red. Jana Harasimowicza
Wien 2008, s.  71-82

l   Kościół, klasztor i szpital sióstr elżbietanek w zbiorach Archiwum Budowlanego we Wrocławiu
[w:] Dzieje Parafii Świętej Elżbiety przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu
pod red. Rościsława Żerelika i Jarosława Maliniaka
Wrocław 2008, s.203-223

l   Raša – miasto, którego nie ma
“Autoportret”, nr 22 (2008), s. 68-71

l   Poszukiwanie formy – trzy pomysły na kino »Warszawa« we Wrocławiu
[w:] Wrocław będzie miastem filmowym...Z dziejów kina w stolicy Dolnego Śląska
pod red. Andrzeja Dębskiego i Marka Zybury
Wrocław 2008, s. 201-212

l   Belmondo kontra Niemeyer, czyli po co w filmie architektura
[w:] Ars in Artibus. Recepcja sztuk plastycznych w literaturze, muzyce i filmie
pod red. Anny Jezierskiej i Danuty Maciejewskiej
Warszawa 2008, s. 257-264

l   Wyjaśnianie miasta, czyli rozwój architektury i urbanistyki Poznania w XX wieku
„Dzieła i Interpretacje” , nr 11 (2008), s. 125-131

Subjektivní historie polské architektury 1918-1989, „Era 21”
nr 6 (2007), s. 60-62 (współautorka: Monika Rutkowska)

l   Wrocławski pomysł na miasto-ogród: jeden inwestor, dwóch architektów i oaza zieleni
„Rocznik Wrocławski”, nr 10 (2006), s. 103-126

l   Stawianie dekoracji, czyli miejska realność
„Format”, nr 3 (2005), s. 3-4

Jak zbudować miasto-ogród, czyli o wcieleniach pewnej utopii
„Autoportret”, nr 2 (2004), s.16-19

l  Redakcja merytoryczna i tłumaczenie książki Konstanze Beelitz i Niclasa Förstera
Breslau. Wrocław. Die Architektur der Moderne
(wydanie polskie: Breslau. Wrocław.Przewodnik po architekturze modernistycznej)
Wrocław 2006 (wydawnictwa Via Nova i Wasmuth Verlag)
Redaktorka numeru tematycznego kwartalnika “Quart”
temat: Wielka Wrocławska Industria
Thematic editor of “Quart”
2022

Stypendium artystyczne Prezydenta Wrocławia
Projekt: Hutmenizacja pracy. Katalog dziedzictwa 
Scholarship of the Mayor of Wrocław
2022

Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
czlonkini / board member
Wroclaw / od 2019

Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki
Konsultacja merytoryczna wystawy „Tango na 16 metrach”
Substantive consultation of the exhibition "Tango on 16 meters"
Warszawa / 2018

BWA Awangarda
Kuratorka seminarium Re-Forma
razem z Michałem Dudą
Curator of the seminar Re-Forma
together with Michał Duda
Wrocław / 2018

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
MoKaPP - Mobilny Katalizator Przestrzeni Publicznej
Przed/Po. Wrocławska architektura XX/XXI w.
Fundacja Promocji Sztuki „Transformator”
Wroclaw / 2015-16

Centrum Historii Zajezdnia
scenariusz wystawy dotyczącej wrocławskiej architektury
scenario of the exhibition on Wrocław architecture
Wroclaw / 2015

Muzeum Współczesne MWW
Kuratorka cyklu wykładów „Miasto-osiedle-blok”
Curator of the lecture series "City-housing estate-block"
Wrocław / 2014

Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”
Kuratorka wystawy plenerowej „Całe morze budowania”
razem z Michałem Dudą
Curator of the outdoor exhibition "The whole sea of building"
together with Michał Duda
Wroclaw / 2008


©2023 Agata Gabiś
                                   ︎ Index