Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
czlonkini / board member
Wroclaw / od 2019

Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki
Konsultacja merytoryczna wystawy „Tango na 16 metrach”
Substantive consultation of the exhibition "Tango on 16 meters"
Warszawa / 2018

BWA Awangarda
Kuratorka seminarium Re-Forma
razem z Michałem Dudą
Curator of the seminar Re-Forma
together with Michał Duda
Wrocław / 2018

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016
MoKaPP - Mobilny Katalizator Przestrzeni Publicznej
Przed/Po. Wrocławska architektura XX/XXI w.
Fundacja Promocji Sztuki „Transformator”
Wroclaw / 2015-16

Centrum Historii Zajezdnia
scenariusz wystawy dotyczącej wrocławskiej architektury
scenario of the exhibition on Wrocław architecture
Wroclaw / 2015

Muzeum Współczesne MWW
Kuratorka cyklu wykładów „Miasto-osiedle-blok”
Curator of the lecture series "City-housing estate-block"
Wrocław / 2014

Ośrodek “Pamięć i Przyszłość”
Kuratorka wystawy plenerowej „Całe morze budowania”
razem z Michałem Dudą
Curator of the outdoor exhibition "The whole sea of building"
together with Michał Duda
Wroclaw / 2008


©2020 Agata Gabiś
                                   ︎ Index